Naše služby

Ekonomické poradenstvo

Poskytujeme široké spektrum ekonomického poradenstva, napríklad pomáhame so začatím podnikania, poskytujeme rady ohľadom splnenia si zákonných povinností podnikateľa, prípadne vypracovávame rôzne ekonomické analýzy týkajúce sa podnikania.

Transferové oceňovanie

Sme profesionáli v odbore transferového oceňovania. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby od odborných konzultácií, cez vypracovanie samotných transferových dokumentácií a interných smerníc až po predaj rôznych vzorov.

O nás

Zakladateľom, majiteľom a konateľom obchodnej spoločnosti RONNES, s. r. o. je Ing. Norbert Seneši, PhD. Jeho charakteristiky, skúsenosti a schopnosti sa preto prirodzene preniesli aj do činnosti obchodnej spoločnosti. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval všetky tri stupne vysokoškolského štúdia zameraného na účtovníctvo. Už vtedy jeho záverečné práce získali viaceré ocenenia. Napríklad niektoré myšlienky z jeho dizertačnej práce zapracovalo do noviel svojich predpisov aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Norbert Seneši v minulosti spolupracoval s menšími účtovníckymi firmami, podnikateľskými agentúrami a združeniami, ale aj s veľkými nadnárodnými spoločnosťami. Je autorom vyše 500 odborných článkov na témy týkajúce sa podnikateľského prostredia, účtovníctva a daní, ktoré je možné aj v súčasnosti nájsť na prestížnych internetových portáloch alebo v tlačených publikáciách. Niektoré myšlienky z publikovaných článkov boli použité aj v rozhodnutiach vydaných daňovým úradom pri daňovej kontrole. Citovali ho periodiká ako napríklad Hospodárske noviny, TREND alebo Nový čas. Obchodná spoločnosť RONNES, s. r. o. pri vykonávaní svojej činnosti, okrem iných, spolupracuje so znalcami, právnikmi a daňovými poradcami.

Logo (vertical) 2

RONNES, s. r. o. garantuje:

Kontakt

RONNES, s. r. o.

obchodné meno: RONNES, s. r. o.,
adresa sídla: Tekovská ul. 2335/2,
934 01 Levice, Slovenská republika,
identifikačné číslo organizácie: 51159651,
daňové identifikačné číslo: 2120627069,
obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 44306/N

Napíšte nám

Napíšte nám na e-mailovú adresu info@ronnes.sk a určite sa ozveme. V pracovné dni zvyčajne odpovedáme do 24 hodín.

Zavolajte nám

Zavolajte nám na číslo +421 950 700 070 a o všetkom sa cez pracovné dni môžeme porozprávať aj telefón.

Stretnite sa s nami

Ak vám viac vyhovuje osobné stretnutie, miesto a čas si dohodneme e-mailom alebo telefonicky.